Kamer Adalarında Kardeşlik Coşkusu

Kamerli ya da diğer Müslümanlarla tanışmamıza vesile olabilecek, Müslüman kardeşliğimizin yeniden tesisine vesile olabilecek bir çok faaliyet yapılabilir. Her bir faaliyetin kendine göre yakın ve uzak gelecekle ilgili değişik seviyede etkilerinin olması muhakkaktır.


Dr. Gürsel TOPAL
Her ne kadar sünnet olma konusu o bölgelerde ciddi bir sorun olmamasına rağmen halkın top yekununa hitap etmesi yanında yapılması sırasında adeta bir panayır havası estiren, hatırası da en az iki nesil devam eden bir yapısı vardır.
Bu haliyle son derece ucuz ve son derece etkin bir çalışmadır. Sağlık personeli olmamız nedeniyle bizim de en iyi yaptığımız işlerden biri olması hasebi ile sünnet organizasyonu yapılması uygun bulunmuştur.
Organizasyonun Yapısı:
1- Sünnet Ekibi: Sünnet Ekibi İki Pratisyen Tabip, Bir veteriner Tabip, Üç Sünnet yapma konusunda ustalaşmış Sağlık Memuru ve bir de yardımcı eleman olmak üzere 7 kişiden oluşmaktadır.
Sosyal Faaliyet ve İnşaat Ekibi: Birisi tercümanımız Cemil Bey olmak üzere 8 kişiden oluşmaktadır.
Hedefler:
1- Öncelikli hedefimiz orta ada olan Anjuan adasındaki en az 1000 Kamerli Müslüman çocuğun steril şartlarda (sünneti sırasında parenteral yolla bulaşan enfeksiyonların müdahale edilen çocuklara bulaştırılmasına engel olacak şekilde) sünnetini gerçekleştirmek.
2- Konya eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantinini çalıştıran Salim Kaymaz Beyefendi’nin hazırlattığı, daha önce Sudan Kesele, Hartum ve Niyala Eyaletlerinde dağıtmamız sırasında çok fazla rağbet gören, üzerinde Türk Bayrağı ve Gidilen Ülkenin Bayrağının, ayrıca Arapça harflerle Selam ve Muhabbetle yazısının basılı olduğu 1100 adet tişörtlerin sünnet olan çocuklara dağıtımı
3- Üzerinde Türk Bayrağı basılı olan balonların ve şekerlerin dağıtımı
4- Ada üzerinde uygun görülecek yerleşim bölgelerine mescit ve külliye yapımı
5- Suyu olmayan Bazı Yerleşim yerlerine su depoları yaparak su getirilmesi
6- Yol geçmesi gereken bazı akarsu yataklarına köprü yapılması
Yolculuk:
1- Her yolculuk zaten başlı başına bir zorluk olmakla birlikte, kamer yolculuğu sırasında belki de yapacağımız için bize verdiği haz ve yükselen adrenalin seviyemizden dolayı ciddi bir sıkıntı çekmedik. Ancak Konya’dan Anjuan adasına kadar 4 uçak değiştirmemiz sırasında özellikle İstanbul’da eşyalarımız arasına kattığımız tıbbi malzemelerin karton kutular içinde olması daha doğrusu valiz ya da uygun büyüklükte çantalara konmamasından dolayı bazı malzemelerimiz kayboldu, bazıları da Anjuan adasına geç ulaştığından ciddi malzeme sıkıntısı çekildi. Öyle ki tanesi yarım eurodan aldığımız birkaç enjektörün ucunu değiştirerek anestezi yapmak zorunda kaldık.
2- Konya’dan başlayan yolculuğumuz, İstanbul-Tanzanya Darus Selam arasında devam etmiş, oradan da Kamer Adalarının en büyüğü ve başkenti olan Monori adasına oradan da faaliyet alanımız olan Anjuan adasında son bulmuştur.
Sünnet Organizasyonu:
Kamer Adaları Coğrafi ve İklim özellikleri: Kameradalarına ulaşım Tanzanya ve diğer bazı ülkelerden 50-60 kişilik uçaklarla aynı zamanda başkent olan büyük ada Moroni aracılığı ile olmaktadır. Buradan da 9-18 kişilik küçük uçaklarla diğer adalara ulaşılmaktadır. Kargolar da benzer şekilde gemilerle taşınan konteynırlarla önce Moroni’ye oradan da diğer adalara taşınmaktadır.
Adalar ilk bakışta toprak yapısı bakımından yanardağ patlamaları tarafından oluştuğu açıkça görülmektedir. Okyanus ortasında sürekli yağış alan adalar adeta Allahın türlü türlü nimetlerini hiçbir emek harcamadan kendiliğinden yetiştiği birer cennet misali. Büyük ada Moroni Kısmen İnsanın yok edici ve tüketici etkisinin hissedildiği doğal meyve ormanlarının yok edilerek insan eliyle ürünlerin yetiştirildiği tarlalara dönüştürülmüş.
Ancak Anjuan adası hala altta muz ve papaya ağaçlarının bulunduğu, üstte ise Hindistan cevizi, mango, ve diğer birçok yerel meyvelerin doğal olarak yetiştiği, en altta da kısmen bodur söğüt ağaçlarına benzeyen ve kök kısmında ise insanların kızartarak ya da haşlayarak yediği havuş şeklinde yumruları bulunan Bafra bahçelerinin bulunduğu yemyeşil bir bitki örtüsü ile örtülü. Ormanların içersi ise yaklaşıldığı zaman fark edilen yüzlerce evler ve binlerce insanlarla dolu.
Adaların çok güzel kıyıları olmasına rağmen, bütün çöplerin derelere ve deniz kenarlarına dökülmesi nedeni ile girilemeyecek kadar kirli.
Kamerliler Sosyo-Kültürel ve İslami Kimlik Yapıları: Kamerliler Afrika Kökenli zenci Müslümanlardan oluşmaktadırlar. Okuma yazma oranı düşük olmakla birlikte, evlerden farklı bi